ADVANCED STRATEGY

ENGULFING TRADING STRATEGY

Engulfing trading strategy terbahagi kepada dua iaitu, bullish engulfing dan bearish engulfing. Candle engulfing… Teruskan bacaan

FAKEY BAR STRATEGY

Candle pattern ini adalah dari gabungan Inside Bar + False-Breakout yang membentuk Fakey pattern. Ia bermula dari candle inside bar… Teruskan bacaan

MORNING & EVENING STAR STRATEGY

Anda mungkin sudah mengetahui mengenai doji candle pattern. Akan tetapi tahukah anda setiap kali doji terbentuk,… Teruskan bacaan